ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMLERİ (EDS) nedir?

Trafik akışının kontrol edilmesi, ulaşımın denetlenmesi ve trafikte düzeni bozan araçlardan kaynaklanan kazaların önlenerek can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla geliştirilen ve kural ihlali yapan araçların sensörler aracılığıyla tespiti sonrası görüntü işleme yazılımları ile plakaların kaydedilerek ilgili kanunda öngörülen cezaya tabi tutulması için tasarlanan sisteme Elektronik Denetleme Sistemleri yani EDS denir.

Her yıl dünya çapında 1.2 milyon insan trafik kazaları sonucunda yaralanarak hayatlarını kaybediyorlar. 15-29 yaş arası gençlerin ölümünde en önde trafik yol kazaları gelmektedir.

EDS’DE NEDEN GATSO TERCİH EDİLMELİ?

  • 55 YILLIK GATSO TECRÜBESİ
  • DÜNYA ÇAPINDA 60 ÜLKEDE 45.000 GATSO SİSTEMİ KURULUMU
  • GÜVENİLİR VE SAĞLIKLI ÖLÇÜM SİSTEMLERİ
  • EN GELİŞMİŞ DİJİTAL KAMERA SİSTEMLERİ
  • EN GELİŞMİŞ ŞİFRELEME İLE KANIT GÜVENİRLİĞİ SAĞLAMA
  • ULUSLARARASI TANINMIŞ DEVLET KURULUŞLARINDAN ONAYLI (Almanya PTB, Hollanda NMI, U.K Home Office)

Trafik kazalarında ki en büyük etken sürücü davranışıdır. Çalışmalar gösteriyorki araç hızındaki %5 bir azalma, ölümcül kazaları %20 oranında azaltmaktadır.

EDS’nin Kanuni Dayanağı;

2918 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU EK MADDE 16

2918 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

Kabul Tarihi: 13.10.1983

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18.10.1983

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18195

Ek Madde 16 – (Ek: 13/2/2011-6111/60 md.) (1) (2)

Belediyelerce veya sermayesinin tamamı belediyelere ait şirketler tarafından kendi bütçe kaynakları kullanılarak, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş veya kurulacak elektronik sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması durumunda, aylık dönemler halinde yapılan tespitlere dayanılarak düzenlenen trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan trafik idari para cezasının % 30’u oranındaki tutar, izleyen ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ilgili belediyelere sistem kullanımı hizmet bedeli olarak ödenir. (Ek cümle: 20/8/2016-6745/30 md.) Elektronik sistemlerin belediyeler tarafından hasılat paylaşımı yoluyla kurdurulması ve işlettirilmesi hâlinde belediyelere ödenecek tutar, elektronik sistemlerin yatırım maliyetine ulaşıncaya kadar %30, sonrasında %15 olarak uygulanır. (2)

Bu madde kapsamında hizmetinden yararlanılacak elektronik sistemlerin taşıması gereken teknik özellikler,  kurulması  gereken yerler ve  belediyelerle yapılacak  protokollere ilişkin diğer şartlar ile maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca (Emniyet Genel Müdürlüğü) müştereken belirlenir.