Teknik Şartnameye Tam Uyumlu AVM Plaka Tanıma Sistemi

Son günlerde ülkemizde ve dünyada insanların çoğunluk olarak bulundukları AVM’ler için güvenlik kavramı çok önemli hale geldi. Bu bağlamda 31.12.2016’da Resmi Gazetede AVM Plaka Tanıma Sistemleri ile ilgili yönetmelik yayımlanmıştır. Sistemin amacı AVM otopark giriş çıkışlarından geçen tüm araçların tespitinin yapılması, şüpheli araç takibi ve anlık uyarının merkeze iletilmesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne uyumun sağlanmasıdır.Sistemin teknik isterleri için Emniyet Birimleri tarafından Teknik Şartname yayınlanmıştır. Teknik şartname yayınlanmasına paralel olarak aksiyon alınabilmesi için tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Traf-tec’in sunduğu Plaka Tanıma Sistemi, araç plakalarının okunmasını, depolanmasını ve elde edilen verilerin analiz edilmesini sağlayan yapısı ile teknik şartnameye tam uyumludur. Plaka tanıma işlemleri bütünleşik kamera sistemi ile gerçekleşmekte, kurulum ve kullanımı kolay gömülü bir sistemdir. Sistem POLNET (Polis Networkü) uyumlu plaka tanıma gerçekleştirmekte ve EGM’nin merkezi yazılımı ile entegre çalışmaktadır.